Δικαίωμα υποτροφίας


Δικαίωμα υποτροφίας (Σύμφωνα με το αρθρο 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ) θα έχουν κατόπιν πρότασης του διευθυντού του ΠΜΣ και έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ως εξής:

  1. Πλήρης υποτροφία (100% απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων) για τον φοιτητή που θα πρωτεύσει στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων (για συγκεκριμένο πλήθος εγγραφών).
  2. Μερική υποτροφία (2.000 ευρώ με απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της τρίτης δόσης των διδάκτρων) για τον φοιτητή που θα καταλάβει τη 2η θέση στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων.
  3. Μερική υποτροφία (2.000 ευρώ με απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της τρίτης δόσης των διδάκτρων) για τους φοιτητές που θα έχουν βαθμό άριστα στο βασικό τους πτυχίο.
  4. Μερική υποτροφία (2.000 ευρώ με απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της τρίτης δόσης των διδάκτρων) για τους φοιτητές που θα  προσφέρουν επικουρικές υπηρεσίες στο Τμήμα και στα εργαστήρια του.
  5. Μερική υποτροφία (2.000 ευρώ με απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της τρίτης δόσης των διδάκτρων) για τους φοιτητές που  έχουν αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία (οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα μικρότερο των 15.000 ευρώ (φορολογητέο εισόδημα)
  6. Μερική υποτροφία (2.000 ευρώ με απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της τρίτης δόσης των διδάκτρων) για τους φοιτητές που είναι παιδιά τρίτεκνης/πολύτεκνης οικογένειας (3 και άνω παιδιά), ή οι ίδιοι έχουν 3 ή περισσότερα παιδιά ή είναι τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας.
  7. Μερική υποτροφία (2.000 ευρώ με απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της τρίτης δόσης των διδάκτρων) για τους φοιτητές που είναι πτυχιούχοι και έχουν επαγγελματική εμπειρία 5 ετών σε τραπεζικό όμιλο εντός ή εκτός Ελλάδας ή σε εξαγωγική εταιρία.
  8. Μερική υποτροφία (2.000 ευρώ με απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της τρίτης δόσης των διδάκτρων) για τους φοιτητές που έχουν αδελφό ή αδελφή που παρακολουθεί το πρόγραμμα.
  9. Μερική υποτροφία (2.000 ευρώ με απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της τρίτης δόσης των διδάκτρων) για τους φοιτητές που έχουν μέσο όρο βαθμολογίας στο πτυχίο τους, στο πρώτο εξάμηνο του ΜΠΣ και στο δεύτερο εξάμηνο του ΜΠΣ τουλάχιστον 7,50.
  10. Μερική υποτροφία (2.000 ευρώ με απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της τρίτης δόσης των διδάκτρων) για τους φοιτητές που διαμένουν εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.