Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων...

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (MASTER’S DEGREE IN EUROPEAN STUDIES ON INTERNATIONAL SERVICES AND TRANSACTIONS)» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές» ανακοινώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών είναι η Τρίτη, 20-3- 2018.

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Έναρξη 3ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και ΣυναλλαγέςΤο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) ανακοινώνει την έναρξη του τρίτου  κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές (Master’s Degree in European Services and Transactions) με αναφορά στην επιλεχθείσα κατεύθυνση (1. Διεθνές Εμπόριο, 2. Ευρωπαϊκοί Χρηματοπιστωτικοί Θεσμοί). Δείτε την προκήρυξη του 3ου Κύκλου ΕΔΩ. Η Αίτηση Εδώ.
Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 20179TH INTERNATIONAL CONFERENCE INTERNATIONAL BUSINESS 2018
18-20 May 2018 - Grand Hotel Palace (Thessaloniki, Greece) 
& 17th of May 2018 - Teleconference Sessions at the
University of Macedonia (Thessaloniki, Greece)
from 9:00am to 15:00pm Local Time.
NEW! Abstract Submission Deadline March 31, 2018
NEW! Call for papers 
Journal of East-West Business (Taylor & Francis): 
FDI in EU after the Global Financial & Economic Crisis
Where The Business World Meets

Where The Business Meets the World!

ICIB aims to bring together academics and 
practitioners in order to  share ideas and 
methods for the exploration of foreign direct investment (FDI), 
the role of multinational corporations (MNCs) and 
the complexity of the  globalized business environment.
PAST EVENTS HERE

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχήμε Διεθνή Συμμετοχή

28 - 30 Σεπτεμβρίου 2017, Θεσσαλονίκη

Πρώτη Ανακοίνωση
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου του 2017 στις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ.

Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των πρόσφατων εξελίξεων και εφαρμογών των Μεθόδων και Τεχνικών της Ανάλυσης Δεδομένων σε ποικίλα επιστημονικά πεδία όπως:
- Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες
- Μάρκετινγκ και Διοίκηση Επιχειρήσεων
- Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
- Βιοστατιστική και Βιοπληροφορική
- Βιομετρία
- Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα
- Εκπαίδευση και Διδακτική
- Ψυχολογία
- Επιστήμες Υγείας
- Βιβλιοθηκονομία
- Γλωσσολογία
- Πολυκριτήρια Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων
- Επίσημες Στατιστικές (Official Statistics)
- Θεωρητικές Εξελίξεις στο χώρο της Ανάλυσης Δεδομένων

Η Οργανωτική Επιτροπή θεωρεί ότι το 9ο Συνέδριο είναι μια καλή ευκαιρία για τη διάχυση των μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων και, γενικότερα, της Στατιστικής, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, προσκαλούμε και ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν στο Συνέδριο, ώστε να ανοίξουν νέοι δίαυλοι επικοινωνίας για μελλοντικές κατευθύνσεις συνεργασίας και επιστημονικής ενημέρωσης σε ό,τι αφορά τη «Στατιστική στην Εκπαίδευση και τη Στατιστική της Εκπαίδευσης».

Υποβολή Εργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν εκτεταμένη περίληψη της εργασίας τους, στα ελληνικά και στα αγγλικά, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017. Η περίληψη δεν θα πρέπει να ξεπερνά τη μία σελίδα για κάθε γλώσσα. Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: info@gsda.gr (Επίκουρος Καθηγητής Άγγελος Μάρκος)

Οδηγίες Συγγραφής Περίληψης

Η περίληψη του άρθρου θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, με τον αντίστοιχο τίτλο και τα ονόματα των συγγραφέων στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο σε επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word, με γραμματοσειρά Times Roman μεγέθους 11 pts. Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο με διάστιχο 1,5, σε χαρτί Α4 (21cm x 29,8cm) και ο ωφέλιμος χώρος των σελίδων να είναι 13cm x 20cm. Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι με πεζά γράμματα, με έντονη γραφή, με μέγεθος γραμματοσειράς 19 και στοίχιση στο κέντρο. Τα ονόματα των συγγραφέων και το Πανεπιστήμιο ή η Εταιρεία (Οργανισμός, Φορέας) όπου εργάζονται θα πρέπει να γραφούν μετά τον τίτλο της εργασίας και να είναι με πεζά γράμματα, μεγέθους 12 και στοίχιση στο κέντρο.

Πληροφορίες

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής: Καθηγήτρια Σοφία Αναστασιάδου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Προεδρείο της Οργανωτικής Επιτροπής:

Καθηγητής Οδυσσέας Μοσχίδης 2310 891592, fmos@uom.edu.gr
Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Μενεξές 2310 998605, gmenexes@agro.auth.gr

Συνδιοργάνωση

Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας