Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021

Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019

Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.
 
Αναρτήθηκε η Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά Προτεραιότητα
(https://forms.gle/LFJXPf74FWwuPpv77)

Δείτε ακόμη: http://epnep.uom.gr https://twitter.com/epnep_uom https://www.linkedin.com/in/epnep-uom

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ανακοινώνει την έναρξη (Με επανίδρυση) του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας,  Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Master's Degree in European Policies on Youth, Entrepreneurship, Education and Culture).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

⚠️ Eναρξη μαθημάτων νέου Κύκλου: Οκτώβριος 2019.

⚠️ Υποβολή Αιτήσεων: εως 30 Σεπτέμβριου, 2019.


Περισσότερα ΕΔΩ:

Επανίδρυση ΠΜΣ - Έναρξη 5ου Κύκλου


Πρόγραμμα Σπουδών 5ου Κύκλου


Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

ICIB2019 - Conference Programme


 

Teleconference sessions THURSDAY 23rd of MAY at the University of Macedonia, 156 Egnatia street, THESSALONIKI


10.00 am to 15:20 pm CHAIR VIRGINIA ZHELYAZKOVA
1.        10.00 – 10.20 A New Model of Strategic Leadership. A First Approach, Athanasios Gkegkas
2.        10.20 – 10.40 Business Process Reengineering (BPR) and Work Relations Level:  How these factors affect personal dimensions regarding career management during a prolonged economic crisis in Greece, Vassiliki Vassiliou
3.        10.40 -11.00 Human Capital, Human resources Management and the Phenomenon of Inertia, Chalimourda, Ch., Konstantopoulos N.
4.        11.00 – 11.20 Στρατηγική Διαχείριση Ελεγκτικών Κρίσεων σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς,  Stergios Vergos
5.        11.20 – 11.40 The Effect of Personal and Corporate Tax Incentives on Foreign Direct Investments (FDI): Evidence from Cyprus,  Andreas Georgiou
6.        11.40 – 12.00 The Relationship between Working Capital Management and Firm Profitability: Evidence from Cyprus,  Andreas Georgiou
7.        12.00 – 12.20 Blue Growth and Entrepreneurship: Opportunities and Challenges in Cyprus, Panagiotis Kontakos
8.        12.20 - 12.40 A Survey on the determinants of Foreign Direct Investments in Cyprus, George Kiteos, Panagiotis Kontakos
9.        12.40 – 13.00 Hotel employees' turnover intentions and work-related attitudes from a  psychological contract perspective: The moderating role of contract type. Dimitris Manolopoulos, Eirini Peitzika and Ioannis Kapnias
10.      13.00 – 13.10 FDI Motives in the Romanian Real estate & Housing market: the case of the Israeli investors, Roi Sharon & Panagiotis Kontakos
11.      13.10 -13.15 Το όραμα για την Κυπριακή θαλάσσια αλιεία μέσα από τη Γαλάζια Οικονομία,  Μάριος Παπαγεωργίου, Παναγιώτης Κοντάκος
12.      13.15 – 13.20 Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Γαλάζια Βιοτεχνολογία: Καλλιεργώντας Μικροφύκη για μία Βιώσιμη Οικονομία,  Μάριος Παπαγεωργίου, Παναγιώτης Κοντάκος
13.      13.20 – 13.30 Γαλάζια Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη: Το διαχρονικό ορόσημο του Ελληνισμού,  Παναγιώτης Κοντάκος, Μάριος Παπαγεωργίου
14.      13.30-14.00  Keynote Speech-Guest Lecture of the Jean Monnet Centre of Excellence, Dr. Maren Heidemann (IALS), Commercial Registers and Transparency - new roles for reporting and publication.
15.      14.00-14.20 «Επιχειρηματικότητα στην Ελληνική Νοηματική γλώσσα», Σπύρος Κουζέλης 
16.      14.20 – 14.40 Διαδρομές στο νεανικό επιχειρειν, dot2dot
17.       14.40 -15.00 KYANA Hellas S.A, Sofia Gkarane
18.      15:00-15:20 Rawsosphy Presentation.Μαρία Κουτούδη

END OF TELECONFERENCE SESSIONS

Friday 24th of MAY at the Nikopolis Hotel
10.00 to 11.30 First Session  CHAIR JOHN MARANGOS (PARALLEL SESSION IN GREEK)
1.  Πνευματικότητα αρωγός της δημιουργικότητας στον επιχειρηματικό κόσμο, Ελένη Νίκου
2.  Μαρξιστική Προσέγγιση της Κρίσης, Δημήτρης Χαραλάμπους
3. Το κραχ του 1929 σε σύγκριση με την κρίση του 2008, Αγγελική Κυρίτση, Δημήτρης Χαραλάμπους
4. Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ανεργίας των νέων στις χώρες του ΟΟΣΑ, Γεωργία Ιωαννίδου
5.  Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ισπανία, Αναστασία Σαρρή, Λαμπρινή Δεμέτζου
6. Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, θεσμική οργνάνωση της κοινότητας, Κόνιαρη Αθανασία

FRIDAY 10.00 to 11.30 First Session CHAIR KONSTANTINOS HAZAKIS (PARALLEL SESSION IN ENGLISH
1.        The effect of strategic similarities on bank M&A announcements,  Soutsas Apostolos
2.        Determining the impact of e-commerce quality on customers' perceived risk, satisfaction, value, and loyalty, Yannis E. Tzavlopoulos
3.        Coworking Spaces as the New Trend  in Modern Business: An Applied Analysis of  WeWork  Social Media Marketing Strategy, Dimitrios Vagianos, Anna Hackova, Martina Kratka
4.        The Erasmus+ Alliances as a field of education – labour market interaction, Sofia Boutsiouki
5.        Employers' involvement in the EHEA policy making and implementation, Sofia Boutsiouki
6.        Determinants of gdp growth :evidence from the post-1999 period for the european union, Nikos Kalogeridis, Antonis Adamopoulos

11.30 to 11.45 Coffee Break

Friday 11.45 to 13.15  Second Session  CHAIR IOANNIS PAPADOPOULOS (PARALLEL SESSION IN ENGLISH
1.        Short sales of shares in EU capital markets – The role of the European Stock Market Authority (ESMA) and the 236/2012 Implementation challenges of Regulation (EU),  Despoina Anagnostopoulou
2.        The European Deposit Insurance Scheme between Moral Hazard and Risk Mutualization", Ioannis Papadopoulos
3.        Greece in the path of poverty due to the financial crisis and the free market austerity policies, John Marangos, Eirini Triarchi, Themis Anthrakidis
4.        An Institutional Perspective to International Development, John Marangos
5.        Managing the Disruptive Effect of Blockchain Technology in the Financial Sector: A Multiple Case Study of Dutch Systemic Banks, Andreas Alexiou

Friday 11.45 to 13.15 Second Session CHAIR ATHANASIOS BOZINIS (PARALLEL SESSION IN GREEK)
1.        Εταιρική διακυβέρνηση και αξιολόγηση των Αρχών εσωτερικού ελέγχου στα    δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας, Κonstantinos HazakisGeorge Papanikolaou
2.        Παρουσίαση και αξιολόγηση των εργαλείων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο portal του ΟΑΕΔ,  Εξαρχοπούλου Ευριδίκη
3.        Τεχνητή Νοημοσύνη: Διεθνής Ανάπτυξη, επιπτώσεις στην Διεθνή Ασφάλεια και Διεθνής Διακυβέρνηση της ΤΝ,   Αθανάσιος Η. Μποζίνης, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου.
4.        Γυναίκες και ακαδημαϊκή καριέρα: εμπόδια και δυσκολίες στην πορεία της Σταδιοδρομίας τους, Ξένια Σαϊλερ, Ιωάννα Παπαβασιλείου- Αλεξίου
5.        Ελεγκτικοί μηχανισμοί στο σύγχρονο ελληνικό δημοσιονομικό έλεγχο. Η περίπτωση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών στην Ελλάδα, Λουκανίδου Όλγα
6.        Η επίδραση της οικονομικής κρίσης και του νομοθετικού πλαισίου στη διαμόρφωση των στρατηγικών ανάπτυξης των δημοσίων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διερεύνηση του κενού στην ερευνητική μεθοδολογία προσέγγισης του παραπάνω θέματος,  Παναγιώτης Παπαγεωργίου
7.        Στρατηγικές λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και στρατηγικές διαχείρισης εταιρικών κρίσεων, Απόστολος Δ. Μπέμπης (Poster Presentation)

13.15 to 13.30 Coffee Break

13.30 to 14.30 Keynote Speech Steven Bainbridge 
Skills, talent and reskilling: Do we know what the market needs? Why can't employers in Greece find people with the right skills?

14.30 to 15.30 Light Lunch
End of first day

Saturday 25th of MAY at the Nikopolis Hotel
10.00 to 11.30 First Session  CHAIR VIRGINIA ZHELYAZKOVA (PARALLEL SESSION IN ENGLISH)
1.        The fear of float of the Swiss National Bank, Georg Stadtmann, Kristin Berthold
2.        Rethinking banking in circular economy. Insights from practice, Virginia Zhelyazkova, Virginia., S. Kassidova
3.        Modelling export of goods from Slovakia to Greece, Renáta Pitoňáková
4.        Twitter versus Traditional News Media: Evidence for the Sovereign Bond Markets, Theologos Dergiades,  Costas Milas,  Theodore Panagiotidis
5.        A model for the creation of firm performance by value-based remuneration systems, Margaritis Stogiannidis
6.        Foreign Direct Investments in Greece and European Union,  Anastasia Dolaptsi, Antonis Kolyvopoulos (Poster Presentation)
7.        Social Capital as a Driver of Local Entrepreneurship: Evidence from Greece. Dimitrios G. Ierapetritis (Poster Presentation)

Saturday 10.00 to 11.30 First Session  CHAIR CHRISTOS MAMALIS (PARALLEL SESSION IN GREEK)
1. Η Φορολογική Συνείδηση και η ευθύνη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), Χρήστος Μάμαλης
2. Η πορεία των ληξιπρόθεσμων χρεών στα χρόνια των μνημονίων, Χρήστος Μάμαλης
3. Η Αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου με βάση τα διεθνή πρότυπα επαγγελματικού ελέγχου στις δημόσιες μονάδες υγείας, Νικόλαος Αντωνάκης, Γεώργιος Δρογαλάς, Δημήτριος Μιτσκίνης, Αλκιβιάδης Καραγιώργος
4. Φορολογικός Ανταγωνισμός μεταξύ κρατών. Επιπτώσεις στην απώλεια δημοσίων εσόδων καθώς και στη συρρίκνωση κοινωνικής ωφέλειας στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα των Κρατών, Παναγιώτης Μητράκος
5.  Φορολογικοί Παράδεισοι και Φορολογικά Καταφύγια (Τax heavens - Τax Shelters). Νέες εξελίξεις μέσα από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία καθώς και μέσα από την οπτική του Οργανισμού Φορολογικής Δικαιοσύνης (Tax Network  Justice), Παναγιώτης Μητράκος
6. Η σκοτεινή πλευρά της ηγεσίας στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, Θωμάς Μπαχαράκης
7. Μελέτη της επιχειρησιακής αγοραστικής συμπεριφοράς στο φαρμακευτικό κλάδο, Κρεμμύδα Αλεξάνδρα

11.30 to 11.45 Coffee Break

11.45 to 13.15  Second Session  CHAIR ANTONIS TSITOURAS (PARALLEL SESSION IN ENGLISH)
1.  Foreign Direct Investment, Economic Freedom and Economic Growth: Empirical Evidence from Post-Communist Economies, Antonis Tsitouras
2.        Sustainable business and organizational performance: the case of Great Places To Work in the Greek ICT companies,  Charis Liakou
3.        The Role of technology in Reducing Corruption. Daphne Athanasouli
4.        Foreign Direct Investment in Greece: Barriers vs Motives   (Poster presentation) Chrysanthi Tsimpida, Aristidis Bitzenis,Vasileios Vlachos, Panagiotis Mitrakos, Antonis Tsitouras
5.        An investigation of the relationship of FDI and economic growth, Chrysanthi Tsimpida
6.        "The OVIVIEW Services Platform" Nikolaos Varveris, Nikos Koutsoupias
7.        Tourism, Energy and Economic Growth an Empirical Analysis, Antonios A. Adamopoulos and Nikolaos, K. Kalogeridis

11.45 to 13.15 Second Session  CHAIR NEOFYTOS ASPRIADIS (PARALLEL SESSION IN GREEK)
1. Ρητορικά Χαρακτηριστικά της Τζακσόνιας Προεδρίας: Η Περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, Μαρία - Ελένη  Δημητρίου (Συμμετοχή Πάνελ)
2. Απεικονίσεις Συστήματος Κρατών στα Μέσα Ενημέρωσης: Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου – Ανάλυση Ιανουαρίου 2019, Ελίνα Κουζιώκα, Μαρία-Ελευθερία Κοκκίνη,  Χρήστος Γιαννούλης,  Μαρία – Ελένη Δημητρίου, Αναστασία Καποδίστρια και Μαρία Χριστίνα Καμπάκη
3.  Δίπολα Αντιπαράθεσης, Πολωμένη Επικοινωνία & Εικόνες Κρατών στον Κοινοβουλευτικό Λόγο για τη Συμφωνία των Πρεσπών, Αθανάσιος Ν. Σαμαράς,  Ευστάθιος Μπαρμπαγιάννης, Αθηνά Λημνιούδη, Σοφία Μπεγνή.
4. Στρατηγικές Αποδόμησης προς το PKK: Αρνητικά Ηθοτικά Επιχειρήματα στον Λόγο του Ερντογάν,  Καποδίστρια Αναστασία, Μιχαήλ Δήμητρα, Σαμαράς Ν. Αθανάσιος
5. Οι εκφάνσεις του ηθικού αποκλεισμού ως στρατηγική δαιμονοποίησης της ετερότητας στον λόγο του Ερντογάν για το ΡΚΚ,  Ασπριάδης Νεόφυτος, Μαρία-Χριστίνα Καμπάκη, Ροξάνθη Λέτσιου
6. Ο ρόλος της ισχύος στις ανταγωνιστικές διαπραγματεύσεις οικονομικού       ενδιαφέροντος: Στρατηγικές για την εξασφάλιση των βέλτιστων αποτελεσμάτων,  Μαρία Κατσιγιάννη

13.15 to 13.30 Coffee Break
13.30 to 14.00 Keynote Speech  Dr. Iordanis Petsas, Department of Economics and Finance  Kania School of Management, University of Scranton "The Role of Foreign Investment in U.S. Infrastructure: Opportunities and Challenges Ahead" co-authored with Sofia M. Vidalis.
14.00 to 14.30 Greek Speech Η κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας και η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας,  Διονυσία Τσολάκη
14.30 to 15.30 Light Lunch, End of SECOND day
SUNDAY 26th of MAY at the Nikopolis Hotel
10.00 to 12.00 First Session  CHAIR VASILEIOS VLACHOS (PARALLEL SESSION IN ENGLISH)
1.        An exploration of the factors favoring inward FDI in Greece,  Vasileios A. Vlachos, Panagiotis Mitrakos, Chrysanthi Tsimpida, Antonis Tsitouras & Aristidis Bitzenis
2.         Is EMU good for the Southeastern European Economies? A GVAR model,  Πέτρος Γκολίτσης
3.        An insight into the entrepreneurial spirit of Greek student: latest data and Recommendations, Stavroula Laspita, Aikaterini Sarri.
4.         Recapitalization of Greek banks in years of 2012-2015 and the depreciation of the rights to acquire shares of Law 3864/2010 A unique phenomenon, Dimitrios Kalfakis
5.        Some issues Concerning Informal Employment, Nikos Koutsoupias, Papadimitriou, and Aristeidis Bitzenis  (Poster Presentation)
6.        Fine art online sales: A systematic Literature review, Nikos Koutsoupias

10.00 to 12.00 First Session  CHAIR E. LIVANIS & A. BOZINIS (PARALLEL SESSION IN GREEK)
1.        Η ανάγκη ανάπτυξης ενός πλαισίου για μια επιτυχημένη δεύτερη και τρίτη ευκαιρία έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά τη χρεοκοπία,    Κολυβόπουλος Αντώνης, Αναστασία Δολαπτσή, Αριστείδης Μπιτζένης
2.        Η επίδραση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007- 2008, στον τουρισμό και στους μακροοικονομικούς δείκτες των ΗΠΑ και άλλων 6 χωρών της Ε.Ε., Κωνσταντίνος Σαμαράς
3.         Η μέτρηση των Μη Χρηματοοικονομικών επιδόσεων μιας εταιρείας, Ιωάννης Μπιτσίμης
4.         Πολιτική Οικονομία του Πληροφοριακού Πολέμου και η χρήση Νευρωνικών Συστημάτων για την Προστασία Κρίσιμων Υποδομών του Κράτους. Μποζίνης Αθανάσιος, Ευστράτιος Λιβάνης
5.        Ο ρόλος των Ελληνικών Τραπεζών στη κρίση χρέους της Ελλάδας. Κώστας Θώμος (Poster Presentation)
6.        Συγκριτική Ανάλυση δύο οικονομιών υπό μετάβαση: Βουλγαρία και Πολωνία με την περίπτωση της Ελλάδας,  Αθανασία Λουκίδου

12:00 – 12:15 Coffee break
12.00 – 12:15 Press conference by VASILEIOS VLACHOS (ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ 2019 ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ 250 ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
« Κίνητρα και παράγοντες που αποτρέπουν τους ξένους επενδυτές στην Ελλάδα μετά την κρίση»

End of the Conference


Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com
# icib.eu bitzenis.eu epnep.uom.gr esist.uom.gr
supported by the GICT Lab (gict.uom.gr)