Φοιτητικά


Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι./A.T.E.I. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Κριτήρια Επιλογής:
- Αξιολόγηση Φακέλου Υποψηφιότητας
- Προφορική Συνέντευξη

Προαπαιτούμενα Γλωσσομάθειας: Απαιτείται η γνώση τουλάχιστον μιας Ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/τΑ΄/ 09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/τΑ΄/03.08.2007), και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση.

Αριθμός Εισακτέων: 40 

Δίδακτρα:    5.900€ (3.900€ για τους έχοντες μερική υποτροφία)

Τα δίδακτρα καθορίζονται στο ποσό των 5.900 (πέντε χιλιάδων και 900 ευρώ) ευρώ που καταβάλλονται ως εξής: 1.900 ευρώ με την εγγραφή, 2.000 ευρώ με την έναρξη του β εξαμήνου και 2.000 ευρώ με την έναρξη εκπόνησης της διπλωματικής. Παρέχεται δυνατότητα εξόφλησης σε έξι δόσεις, τρείς για κάθε ένα από τα δυο πρώτα εξάμηνα σπουδών.
Επιπλέον, για την καταβολή των διδάκτρων του ΠΜΣ, είναι εφικτή η ολική κάλυψη διδάκτρων μέσω Λ.Α.Ε.Κ. ( ο φοιτητής / φοιτήτρια ανατρέχει για πληροφορίες στο www.laek.gr).

Υποτροφίες/Παροχές: Μία πλήρης υποτροφία (100% απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων) για τον φοιτητή που θα πρωτεύσει στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων και μεγάλος αριθμός μερικών υποτροφιών (2.000€ με απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της τρίτης δόσης των διδάκτρων).

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 5/12/17-20/2/18 (ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Έναρξη μαθημάτων: Εαρινό εξάμηνο  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.