Φοιτητικά


Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι./A.T.E.I. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Κριτήρια Επιλογής:
- Αξιολόγηση Φακέλου Υποψηφιότητας
- Προφορική Συνέντευξη

Προαπαιτούμενα Γλωσσομάθειας: Απαιτείται η γνώση τουλάχιστον μιας Ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/τΑ΄/ 09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/τΑ΄/03.08.2007), και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση.

Αριθμός Εισακτέων: 40 

Δίδακτρα:    5.900€ (3.900€ για τους έχοντες μερική υποτροφία)

Τα δίδακτρα καθορίζονται στο ποσό των 5.900 (πέντε χιλιάδων και 900 ευρώ) ευρώ που καταβάλλονται ως εξής: 1.900 ευρώ με την εγγραφή, 2.000 ευρώ με την έναρξη του β εξαμήνου και 2.000 ευρώ με την έναρξη εκπόνησης της διπλωματικής.

Υποτροφίες/Παροχές: Μία πλήρης υποτροφία (100% απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων) για τον φοιτητή που θα πρωτεύσει στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων και μεγάλος αριθμός μερικών υποτροφιών (2.000€ με απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της τρίτης δόσης των διδάκτρων).

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 1/11/17-20/2/17 (ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Έναρξη μαθημάτων: Εαρινό εξάμηνο  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.