Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΜΑΚ

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) και με το Γραφείο Διασύνδεσης επαναλαμβάνει τον κύκλο των δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων που προσφέρει. Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και ιδιαίτερα στους φοιτητές με σκοπό να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να εντοπίζουν, συλλέγουν, αξιολογούν, οργανώνουν, διαχειρίζονται και παρουσιάζουν τις πληροφορίες που επιθυμούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και στο μέλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε:
ή επικοινωνήστε με: το Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης Εσ. τηλ.: 2310891749, 746, 745