Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Έναρξη μαθημάτων- Χειμ. Εξαμήνου 2016-17

Τα μαθήματα για το χειμερινο εξάμηνο του ΠΜΣ ΕΣΔΥΣ ξεκινούν στις 7/10/2016.
Οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν κατεύθυνση πριν την έναρξη των μαθημάτων και μάθημα επιλογής μετά την ολοκλήρωση της πρώτης εβδομάδας διαλέξεων.